Salgsbetingelser auksjon

 

På denne siden finner du til enhver tid gjeldende salgsbetingelser for våre ulike auksjoner. Kontakt oss om det skulle være noe du lurer på.


Auksjoner med både online- og salbudgivning
(Vår- og Høstauksjoner, Heureka-auksjoner og spesialauksjoner)

1. Auksjonen er offentlig og frivillig, og avholdes på de i auksjonskatalogen angitte lokaler i Oslo eller Haugesund. Hvis det ikke er opplyst spesielt, vil det alltid være flere innleverere til auksjonen.

2. Alle bud er bindende, og budene er i norske kroner. Tilslag går til høyeste bud for hvert enkelt objekt.. Det er lov til å by over og under utrop. Bud under 90 % av utrop vil ikke bli notert. Unntaksvis har noen objekter minstepris, angitt i katalogen med «limit».

3. Bud mottas pr. brev, telefon, e-post eller via internett. Alle skriftlige og telefoniske forhåndsbud må være kommet oss i hende senest 1 time før for å være garantert å bli registrert. Internettbudgivning vil være åpen også under auksjonen, og bud avgitt inntil objektet blir utropt i auksjonssalen vil normalt bli registrert. Skanfil tar imidlertid forbehold om tekniske feil o.l. og anbefaler at internett-bud avgis i god tid før auksjonen starter. Auksjonene er tilgjengelige for budgivning på internett ca. 3-4 uker før auksjonsdato.

4. Budgivningen i salen blir foretatt med følgende høyninger:

1 - 100 høynes med 5 kr.
101 - 300
høynes med 10 kr.
301 - 500 høynes med 25 kr.
501 - 1.000 høynes med 50 kr.
1.001 - 5.000 høynes med 100 kr.
5.001 - 10.000 høynes med 200 kr.
10.001 - 20.000 høynes med 500 kr.
20.001 - 50.000 høynes med 1.000 kr.
50.001 - 100.000 høynes med 2.000 kr.
Over 100.000 høynes med 5.000 kr.

5. Justering av bud. Hovedregel er at objektet selges til ett budintervall over nest høyeste bud. Dersom det kun foreligger 2 like bud, selges objektet til det først innkomne. Dersom det er flere skriftlige bud over utrop, justeres startbud ned til en høyning over nest høyeste bud; Eksempel: utrop kr. 100; Det foreligger to bud på henholdsvis kr. 110 og 250. Budgivningen starter da på kr. 120 - som også blir tilslag såfremt det ikke er videre budgivning i salen.

6. Man må være 18 år for å by. Vi godtar bud fra yngre personer dersom en skriftlig tillatelse fra foresatte foreligger.

7. Kommisjonsbud. Ved bud for andres regning er budgiveren ansvarlig for at kjøpsvilkårene oppfylles.

8. Auksjonæren kan avvise bud eller nekte personer å delta på auksjonen eller i budgivningen. Videre kan han trekke tilbake-, omgruppere- eller dele objekter. Ved eventuell uenighet under auksjonen kan han utlyse ny budgivning, eller bestemme hvem av budgiverne som skal få tilslaget (jfr. Auksjonslovens paragraf 11).

9. Oppgjør skal skje kontant, dersom ikke annet er avtalt.

10. Kreditt. Kunder som er SKANFIL-medlemmer eller faste kunder, og uten gamle betalingsrestanser, vil kunne få objektene tilsendt med faktura. Betalingsfrist 14 dager.

11. Nye kunder som ikke har anledning til å hente objektene på et av våre avdelingskontorer må regne med å få objektene tilsendt mot forhåndsfaktura. Likeledes må faste kunder som ikke overholder betalingsfristene regne med å få objektene tilsendt mot forskuddsbetaling. Objekter som etter kjøpers ønske blir lagt til side for å bli hentet på et av våre avdelingskontorer, må hentes innen rimelig tid og senest 2 uker etter auksjonen. Etter denne tid blir objektene normalt sendt i posten med ekspedisjonsgebyr og porto inkludert. Lagerleie kan påløpe.

12. Dekningssalg. Dersom objektene ikke er oppgjort innen 30 dager etter fakturadato, forbeholder vi oss retten til uten ytterligere meddelelse å kunne selge objektene for kjøpers regning. Den opprinnelige kjøper holdes i så fall ansvarlig for tapt provisjon og redusert salgspris, samt omkostninger i forbindelse med eventuell inkasso og renter. Rentesats for forsinket betaling er 1 % pr. påbegynt måned.

13. Reklamasjoner må gjøres til reklamasjon@skanfil.no innen 14 dager fra den dato objektene er sendt eller levert fra oss, og senest 1 måned etter auksjonsdato. Reklamasjoner må være begrunnet i vesentlig feil i beskrivelse eller defekter som ikke var synlige på bilde i katalog eller internett. Det er umulig å beskrive en stor samling ved hjelp av noen få linjer, avvik på opptil 20% må derfor aksepteres på oppgitte antall og katalogverdier. Besiktigelse/gjennomsyn er en fordel, men har du ikke anledning til det, kan det være fordel å få en utdypende beskrivelse gjennom en telefonsamtale eller bilder. Brukte gjenstander må forventes å ha normal slitasje og/eller spor av elde og selges derfor «som de er».

14. Attestering. Dersom objekter ønskes prøvet hos ekspert, skal dette avtales med auksjonshuset før auksjonen starter. Objekter som allerede er attestert, kan kun reklameres dersom det fra to anerkjente eksperter foreligger en skriftlig redegjørelse som avviker fra den oppfatning som den opprinnelige attestutsteder har gitt uttrykk for.

15.Salær på 23 % kommer i tillegg til salgspris. På objekter tilhørende kategorier merket med *) tillegges ytterligere bruktmoms av salæret til innenlands kunder, slik at totalsalæret blir 28,75 %. For kunstobjekter med totalt tilslag over kr 2000,- (inkl. 23% salær) tillegges dessuten 5% kunstavgift. For utenlandske kunder tillegger vi 5 % bruktmoms på fakturaen, tilsvarende som ved kjøp innen EU.

Eksempel 1: Tilslag på 1000 kr for en mynt eller et frimerke.
23% salær = 230 kr.
Totalt å betale: 1000 + 230 = 1230 kr.

Eksempel 2: Tilslag på 1000 kr for en keramikkfigur.
23% salær = 230 kr.
Bruktmoms av 230 kr = 57,50 kr.
Totalt å betale: 1000 + 230 + 57,50 = 1287,50 kr.

Eksempel 3: Tilslag på 1700 kr for et maleri.
23 % salær = 391 kr.
5% kunstavgift av 2091 = 104,55 kr.
Bruktmoms av 391 kr = 97,95 kr.
Totalt å betale: 1700 + 391 + 104,55 + 97,95 = 2293,3 kr.
PS! Tilslag på kunstobjekter under 1700 kr betaler man ikke kunstavgift av.

16. Forsendelse av objekter: Vi kan besørge forsendelse av kjøpte auksjonsobjekter. Objektene sendes primært som brev eller service-pakke med Posten. Store objekter (over 35 kg eller som er volumiøse), sendes som gods (Bring). Vi belaster porto/frakt ihht Posten/Brings satser samt forsikring. Minsteporto er 50 kr. Et tillegg på 100-500 kr for pakking og emballasje vil påløpe for store objekter og ting som krever spesiell håndtering/pakking. Objekter kan også avhentes på våre lokalkontorer. Vi sampakker da, og fordeler frakt slik at kostnaden på hver enkelt kjøper skal bli minst mulig. Minsteporto kr. 25,- og generelt ca. 50 % av porto ved direkte forsendelse. Ta kontakt med Skanfil hvis du ønsker estimert fraktkostnad før evt. budgivning. Oppgi i så fall objektnr. og postnummer til mottakersted. Det er gratis å avhente objekter ved avdelingen hvor auksjonen avholdes. Forsendelse til utlandet: Se egen informasjon om dette.

19. Kravfrist. Etter 2 måneder regnet fra auksjonsdagen kan det ikke reises krav av noen art mot auksjonshuset eller innleverer i forbindelse med solgte objekter.

20. Aksept. Ved avgivelse av bud, skriftlig eller i salen, anses budgiveren å ha gjort seg kjent med og akseptert salgsbetingelsene.

21. Haugesund er verneting i tilfelle juridiske konflikter.


Onlineauksjonen

 

Daglige auksjoner: Nye objekter legges ut hver dag, og er åpne for budgivning ca. 10 dager. Du kan by hele døgnet, og objektene klubbes normalt fra kl. 19 hver kveld.
Angitte utropspriser er minstepriser.

Uansett hvor høyt bud du legger inn, vil tilslaget være nest høyeste bud + ett budintervall. Hvis nye bud kommer inn, forhøyes automatisk ditt bud inntil ditt maks.beløp. Blir du overbydd, kan du få tilsendt varsel om dette via email, og har mulighet for å høyne ditt bud.

Alle objekter har fått tildelt et eksakt tidspunkt for avslutning/hammerslag. Men dersom det er mindre enn tre minutter igjen til avslutningstidspunktet for et objekt, og det kommer inn et nytt bud, vil gjenstående tid øke til tre minutter.

Kjøpte objekter i løpet av en uke (mandag – søndag) utsendes samlet med vedlagt faktura eller mot forskuddsbetaling. Det er mulig å samle opp kjøp fra Onlineauksjonen i 4 uker, kontakt oss for avtale om dette. Forsendelse må avtales FØR budrunde starter. Alle forsendelser med verdi over kroner 2000,- blir sendt som servicepakke. Henting på våre avdelingskontorer er selvsagt også mulig for onlineauksjonene. Kjøpte objekter fra offentlige auksjoner vil om mulig bli samsendt med online-auksjonene.

Det er gratis å avhente kjøpte objekter på våre Onlineauksjoner ved vår avdeling i Haugesund.

Søker du spesielle objekter: Du kan legge inn søkeønsker og motta melding på e-post om nye, spennende objekter.

Se for øvrig salgsbetingelser for offentlige auksjoner vedrørende betaling, reklamasjoner og lignende.