VI VELGER DET BESTE AUKSJONSALTERNATIVET FOR DINE VERDIER:

SKANFILS VINTERAUKSJON: Januar-auksjon med frimerker, mynter og sedler. Katalog og budgivning online, med visningsmulighet i Haugesund.
Inneholder ca. 2-3000 objekter og normalomsetning 6-7 millioner kr.

SKANFILS VÅRAUKSJON:
Arrangeres normalt i april og omfatter frimerker, mynter og sedler. Det trykkes og utsendes katalog, og det arrangeres visning av objektene i Haugesund. Budgivning skjer online.
Inneholder ca. 4-5000 objekter og salgspris totalt 10-15 mill kr.            

SKANFILS HØSTAUKSJON: Vår største auksjon over frimerker, mynter og sedler. Det trykkes katalog og auksjonen arrangeres i november, er offentlig og med visning i Oslo, i tillegg til online budgivning.
Inneholder ca. 5000 objekter og salgspris totalt ca. 20 mill kr.

SKANFILS HEUREKA-AUKSJON: Alle typer samleobjekter, kunst og gjenstander. Markedet bestemmer prisen: Utropspris 1 kr for samtlige objekter, unntatt avdelingen Heureka+ med utvalgte objekter og utrop 5000 kr+. 6 årlige auksjoner med online budgiving, men med visning i Haugesund.
Hver auksjon med ca. 2000 objekter og salgspris over 3 mill kr.

ONLINEAUKSJON: Hver ettermiddag / kveld auksjoneres nye objekter i en lang rekke samlekategorier. Objektene er åpne for budgivning i ca. 10 dager. 
Ukentlig selges ca. 2000 objekter for 1-1,5 mill kr.

Avdeling CHRISTIANIA (tidligere Christiania auksjoner): Arrangerer kvalitetsauksjoner med dyrere kunst, gull, sølv og antikviteter. Offentlig auksjon 3 ganger årlig, samt online spesialauksjoner på skanfil.no. Solgte i desember 2023 Norges dyreste auksjonsobjekt gjennom tidene, en sølvstuff til 44,5 millioner kroner inkl. salær!
Innleveringer til disse auksjonene bør fortrinnsvis skje til avdeling Christiania, kontaktinfo finner du her.

Se komplett auksjonskalender her.