VI VELGER DET BESTE AUKSJONSALTERNATIVET FOR DINE VERDIER:

SKANFILS VÅRAUKSJON: Arrangeres normalt i april og omfatter frimerker, mynter og sedler. Det trykkes og utsendes katalog, og det arrangeres visning av objektene i Haugesund. Budgivning skjer online.
Inneholder ca. 5000 objekter og salgspris totalt ca. 15 mill kr.            

SKANFILS HØSTAUKSJON: Vår største auksjon over frimerker, mynter og sedler. Det trykkes katalog og auksjonen arrangeres i november, er offentlig og med visning i Bergen og Oslo, i tillegg til online budgivning.
Inneholder ca. 5000 objekter og salgspris totalt ca. 20 mill kr.

SKANFILS HEUREKA-AUKSJON: Alle typer samleobjekter og gjenstander. Markedet bestemmer prisen: Utropspris 1 kr for samtlige objekter, unntatt avdelingen Heureka+ med utvalgte objekter og utrop 5000 kr+. 5 årlige auksjoner, hvorav 2 offentlige katalogauksjoner i Haugesund, resten kun online. Visning i Haugesund.
Hver auksjon med minst 2000 objekter og salgspris 2,5-3 mill kr.

ONLINEAUKSJON: Hver ettermiddag / kveld auksjoneres nye objekter i en lang rekke samlekategorier. Objektene er åpne for budgivning i ca. 10 dager. I slutten av måneden etter auksjonene utbetales for solgte objekter. Pengene overfører vi da til din bankkonto, eller du kan bruke dem til senere kjøp hos Skanfil for samlere AS eller Skanfil Auksjoner AS.
Ukentlig selges ca. 3000 objekter for 1-1,5 mill kr.

CHRISTIANIA AUKSJONER AS: Skanfils deleide samarbeidspartner arrangerer kvalitetsauksjoner med dyrere kunst, gull, sølv og antikviteter. Offentlig auksjon 3 ganger årlig.
Hver auksjon omsetter for ca. 14-18 mill kr.

Innleveringer til Dekorativ Auksjon og Christianias Kvalitetsauksjoner bør fortrinnsvis skje til Christiania Auksjoner AS, kontaktinfo finner du her.

Se komplett auksjonskalender her.