Selg til markedets beste priser gjennom Skanfil Auksjoner!


INNLEVERING AV OBJEKTER kan skje til alle våre kontorer i Oslo, Haugesund, Sarpsborg, Trondheim, Bergen og Tønsberg. I Danmark til et av våre kontorer i Århus, København eller Fredensborg, og i Sverige til vårt kontor i Uppsala. Enten pr. post eller ved personlig fremmøte.

Skanfil drar dessuten på innleverings turnéer for å ta imot egnet materiale. Hjemmebesøk i nærområdet til avdelingskontorene kan også avtales. Se HER for avdelingsvis kontaktinfo.

INNLEVERINGSFRIST: Vi bearbeider innleveringer fortløpende, men det må påregnes minimum 2-3 måneders behandlingstid. Spesielt til Vår- og Høstauksjonen anbefales tidlig innlevering. Tidligst mulig innlevering øker også muligheten for å evt. korrigere vurderinger og beskrivelser før katalog trykkes og/eller auksjonen legges ut på nett. Vi forbeholder oss retten til å forskyve sene innleveringer til neste auksjon og å utby objektene på den auksjonstype (Online-, Vår-, Høst-, Heureka- eller Lokalauksjon) som vi finner mest hensiktsmessig for å oppnå det beste resultat. Samlet utropspris pr. innlevering må være minst 2000,- kroner.

MOTTAKSKVITTERING leveres/sendes umiddelbart etter mottak av objektene.
FORELØPIG KVITTERING sendes normalt innleverer etter at vi har behandlet objektene. Det er da mulig å kontakte oss for å rette opp eventuelle feil, eller komme med ønsker i forhold til beskrivelse og utrop. Vi holder innlevert materiale forsikret fra mottakelsen. Kvitteringen gjelder som forsikringsbevis og utropspris vil være grunnlag for vurdering og fastsettelse av forsikringsutbetaling. I de fleste tilfeller vil et utbetalt forsikringsbeløp være utropspris + 20 %.
ENDELIG KVITTERING vil sendes ut ved katalogauksjoner. Her blir det angitt hvilke objektnumre objektene får i auksjonskatalogen. På www.skanfil.no – Min Side – vil liste over Avventende, Aktive og Avsluttede objekter finnes til enhver tid og for alle auksjonstyper.

SALÆR: Normalt 20-30 %, avhengig av beskaffenhet, volum, salgbarhet, henting/besørging av transport osv. Innlevering av store samlinger, dyre enkeltobjekter, regelmessige innleveringer osv.: Salær etter avtale. Minimum salær er 50 kr pr. solgte objekt. Ved innlevering av andre objekter enn frimerker, brev, mynter og sedler, (kategorier merket med * i katalog eller på nett), fratrekkes også moms av salæret. Salæret er godtgjørelse for hele salgsprosessen, inkl. vurdering og beskrivelse, foto, markedsføring, forsikring og garanti for rettidig oppgjør til innleverer. Ved tilslag under 100 kr eller usolgte objekter, betales ikke salær.

OBJEKTENE: Vi stykker ut innlevert materiale i objekter som erfaringsmessig gir det beste salgsresultatet. Det er imidlertid alltid en fordel om innleveringen er ryddig, evt. opptalt i antall eller verdi, og at det angis opplysninger som er relevante for beskrivelsen.

UTROPSPRISENE: Skanfil fastsetter utropspriser basert på mer enn 45 års erfaring og ut fra et felles ønske om best mulig salgsresultat. Ved manglende salg ved første forsøk, vil objektene utbys på ny auksjon til lik eller lavere utropspris – helt til salg skjer. Dersom usolgte objekter ønskes returnert eller behandlet på annen måte, bør dette avtales ved innlevering. Vi ønsker utropsprisene som gir rom for budgiving – erfaringsmessig gir et lavt utrop oftest det høyeste tilslaget.
På Vår- og Høstauksjonene skal objektene ha et minimum tilslagspotensiale på 1000 kr. På Online-auksjonene 300 kr.

TRUKNE OBJEKTER: Skulle innleverer av en eller annen årsak ønske å trekke et eller flere objekter etter at bearbeidelse har funnet sted, vil Skanfil Auksjoner beregne et gebyr etter medgått tid. Etter at katalogen er gått til trykking eller objektet er lagt ut for salg på våre nettsider, er det normalt ikke anledning til å trekke fra salg på auksjonen.

OPPGJØR: Vi bestreber oss på at oppgjøret skal foretas så raskt som mulig etter auksjonen, men pga. ettersalg av usolgte objekter og reklamasjonsfrister, vil oppgjør normalt skje etter ca. 5-6 uker. Porto for retur av usolgte objekter belastes innleverer. Vi kan utbetale inntil 1/3 av utropsverdi i forskudd. Rente 1 % pr. mnd.

ATTESTER / EKSPERTISE: Mynter, frimerker og andre samlergjenstander bør av og til underkastes en vurdering av eksperter og eventuelt attesteres på forhånd. Vi har tilgang til ekspertise på de fleste områder. Kostnader ved ekstern attestering vil bli belastet innleverer.